உலகிலேயே வெண்மையான பெயிண்டை உருவாக்கியுள்ள அமெரிக்க விஞ்ஞானி குழு.. புவி வெப்பமடைதலை குறைக்க உதவும்..

உலகிலேயே மிக வெண்மையான வண்ணப்பூச்சு ஒன்றை அமெரிக்க விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்துள்ளார். இந்த வெள்ளை அக்ரிலிக் பெயிண்ட் சூரிய ஒளியை முற்றிலும் பிரதிபலிக்க கூடியது. இதன் மூலம் புவி

Read more