விசாகப்பட்டினம் P15B நாசகார போர்கப்பல் இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டது

இந்திய கடற்படை அதன் முதல் P15B Stealth guided-missile destroyer எனும் நாசகார போர்கப்பலை கடற்படையில் இணைத்துள்ளது. இந்த இணைப்பு வியாழன் அன்று நடைபெற்றதாக இந்திய கடற்படை

Read more

ரஷ்யாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ‘துஷீல்’ போர்கப்பல் இந்திய அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா இடையே 2016 ஆம் ஆண்டு கூடுதலாக நான்கு P.1135.6 பிரிகேட் வகை கப்பல்களை கட்டமைப்பதற்கு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இந்த நிலையில் P.1135.6 வரிசையில்

Read more