விசாகப்பட்டினம் P15B நாசகார போர்கப்பல் இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டது

இந்திய கடற்படை அதன் முதல் P15B Stealth guided-missile destroyer எனும் நாசகார போர்கப்பலை கடற்படையில் இணைத்துள்ளது. இந்த இணைப்பு வியாழன் அன்று நடைபெற்றதாக இந்திய கடற்படை

Read more