யுனெஸ்கோவின் நிர்வாக குழுவிற்கு இந்தியா மீண்டும் தேர்வு.. மத்திய அமைச்சர்கள் வாழ்த்து..

ஐக்கிய நாடுகளின் 2021-25 ஆம் ஆண்டிற்கான கலாச்சார மற்றும் கல்வி அமைப்பின் நிர்வாக குழுவிற்கு இந்தியா மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மத்திய கலாச்சார இணை அமைச்சர் மீனாட்சி

Read more