இந்தியா ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தர உறுப்பினர் ஆவதற்கு பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து ஆதரவு..!

ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நிரந்தர உறுப்பினர் ஆவதற்கு பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. UNSC சீர்திருத்தம் குறித்த வருடாந்திர விவாதத்தில் ஐநா.வுக்கான பிரான்சின்

Read more