பொது சிவில் சட்டத்தை அமல்படுத்த மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் கடைசி வாய்ப்பு..

நாட்டில் ஒரே மாதிரியான பொது சிவில் சட்டத்தை (UCC) அமல்படுத்துவது தொடர்பாக தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்துமாறு உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அரசுக்கு கடைசி வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. அடுத்த நான்கு

Read more