பாகிஸ்தான் இராணுவ வீரர்கள் மீது பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல்.. 5 பாகிஸ்தான் வீரர்கள் பலி..?

பாகிஸ்தானில் ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைக்கு அருகே உள்ள வசிரிஸ்தான் மாவட்டத்தில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் ஐந்து பாகிஸ்தான் இராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர். இது பாகிஸ்தானுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Read more