1000 கோடி மதிப்பில் எதிரி இலக்கை கண்டறியும் ஸ்வாதி ரேடாரை வாங்க உள்ள இந்திய இராணுவம்..?

இந்திய இராணுவம் சீன எல்லையை கட்டுப்படுத்த எதிரிகளின் இலக்குகளை கண்டறியும் ஸ்வாதி ஏவுகணையை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக இந்திய இராணுவம் பாதுகாப்பு அமைச்சக்திடம் முன்மொழிவை வைத்துள்ள நிலையில்,

Read more