Su-30MKI விமானத்தில் இருந்து வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்ட பிரம்மோஸ்..!

இந்திய விமானப்படை இன்று பிரம்மோஸ் குருஸ் சூப்பர்சோனிக் ஏவுகணையின் நீட்டிக்கப்பட்ட பதிப்பை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளது. போர் விமானத்தில் இருந்து ஏவப்பட்ட ஏவுகணை அதன் இலக்கை வெற்றிகரமாக

Read more