பாகிஸ்தானின் மொத்த கடன் 12 டிரில்லியன் ரூபாயாக அதிகரிப்பு..!

நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் பாகிஸ்தானின் மொத்த கடன்கள் 12 டிரில்லியன் ரூபாய் என கூறப்படுகிறது. பாகிஸ்தான் ரூபாயின் மதிப்பு குறைவு மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின்

Read more