நான்காவது ஸ்கார்பியன் வகை நீர்மூழ்கி கப்பலான INS வேலா.. நவம்பர் 25 முதல் தனது பணியை துவங்க உள்ளது.

இந்திய கடற்படையின் நான்காவது ஸ்கார்பியன் வகை நீர்மூழ்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் வேலா நாளை முதல் தனது பணியை துவங்க உள்ளது. இதுவரை மூன்று நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பணியில்

Read more