எதிரிகளின் விமானதளங்களை தாக்கி அளிக்கும் SAAW ஆயுதத்தை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்த DRDO..

இந்தியாவின் DRDO மற்றும் இந்திய விமானப்படை இணைந்து விமான தளங்களை அழிக்கும் ஸ்மார்ட் ஆண்டி ஏர்ஃபீல்ட் ஆயுதத்தை (SAAW) வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளன. இதனை பாதுகாப்பு அமைச்சகம்

Read more

அபியாஸ் அதிவேக வான்வழி விமானத்தை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்த DRDO..

அதிவேகமாக செல்லக்கூடிய வான்வழி விமானத்தை DRDO வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளது. ஒடிசாவின் சந்திப்பூரில் உள்ள சோதனை தளத்தில் இந்த அபியாஸ் விமானம் வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்

Read more