இங்கிலாந்துக்கு இந்தியா பதிலடி.. இங்கிலாந்தில் இருந்து இந்தியா வரும் பயணிகள் தனிமைபடுத்துதல் கட்டாயம்..

இந்தியாவில் இருந்து இங்கிலாந்து வரும் பயணிகள் கட்டாயமாக 10 நாட்கள் தனிமையில் இருக்க வேண்டும் என இங்கிலாந்து அரசு அறிவித்துள்ளதை அடுத்து அதற்கு பதிலடியாக இந்தியாவும் இங்கிலாந்தில்

Read more