இந்தியாவின் அதிநவீன ராணி கம்லாபதி இரயில் நிலையத்தை நாட்டுக்கு அர்பணிக்கிறார் பிரதமர் மோடி..

இந்தியாவின் அதி நவீன இரயில் நிலையத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைக்கிறார். இந்த இரயில் நிலையம் விமான நிலையத்திற்கு இணையானது என கூறப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் மோடி

Read more