இந்தியாவில் சிப் உற்பத்தி தொழிற்சாலை அமைக்க தைவானுடன் பேச்சுவார்த்தை.. எச்சரிக்கும் சீனா..

இந்தியாவில் சிப் தயாரிப்பதற்கான தொழிற்சாலை அமைக்க இந்தியா மற்றும் தைவான் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் குறைகடத்தி தயாரிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக வாய்ப்பு இருப்பதாக

Read more