எதிரி இலக்குகளை தாக்கி அழிக்கும் VL-SRSAM ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்தது DRDO

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (DRDO) திங்களன்று ஒடிசா கடற்கரையில் தரையில் இருந்து வான் இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் இரண்டு செங்குத்து ஏவுதல் குறுகிய தூர

Read more