இருதரப்பு வர்த்தகத்தை ரூபாயில் மேற்கொள்ள இந்தியா, UAE இடையே ஒப்பந்தம்..?

இந்தியாவும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸும் நங்கள் நாட்டு நாணயத்தில் இருதரப்பு வர்த்தகத்தை மேற்கொள்வதற்கான பேச்சுவார்த்தையை நடத்தியுள்ளனர். மும்பையில் நடைபெற்ற முதலீடுகளுக்கான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்-இந்தியா உயர்மட்ட கூட்டு

Read more