ஊழல், பாலியல் குற்றம் இரண்டும் இஸ்லாம் சமூகம் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை: இம்ரான்கான்

ஊழல் மற்றும் பாலியல் குற்றங்கள் முஸ்லிம் உலகம் எதிகொள்ளும் இரண்டு முக்கியமான பிரச்சனை எனவும், இணையத்தில் கிடைக்கும் ஆபாசம் மற்றும் ஆபாச பொருட்களால் மூழ்கி இருக்கும் இஸ்லாமிய

Read more