பாகிஸ்தானியருக்கு விசா வழங்குவதை நிறுத்தியது துருக்கி..?

துருக்கியில் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த நபர்களால் குற்றச்செயல்கள் அதிகரித்துள்ளதால் துருக்கி அரசு பாகிஸ்தானியர்களுக்கான விசா கொள்கையை கடுமையாக்கியுள்ளது. மேலும் தற்காலிக குடியிருப்பு அனுமதி வழங்குவதையும் அரசாங்கம் நிறுத்தியுள்ளது. செவ்வாய்

Read more