விமான பராமரிப்பு மையமாக இந்தியாவை மாற்ற தமிழக நிறுவனத்துடன் போயிங் ஒப்பந்தம்..

விமானங்களின் பராமரிப்பு, பழுதுபார்ப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு (MRO) மையமாக இந்தியாவை மாற்றுவதற்காக திட்டங்கள் தற்போது வேகமடைந்துள்ளன. இதற்கான பணிகள் தமிழகத்தின் ஓசூரில் உள்ள ஏர் ஓர்க்ஸ் நிறுவனத்தில்

Read more