பஞ்சாப் முதல்வர் சன்னி இரவு காவலராக மட்டுமே இருப்பார்.. கேப்டன் அமரீந்தர் சிங் விமர்சனம்..

பஞ்சாப் முன்னாள் முதல்வர் கேப்டன் அமரீந்தர் சிங், அவருக்கு பின் வந்த சரண்ஜித் சிங் சன்னியிடம் அபார திறமை இருந்தும், பஞ்சாப் முதல்வர் இரவு காவலாளியாகவே இருப்பார்

Read more