இஸ்ரோ உளவு வழக்கில் நம்பி நாராயணனுடன் கைது செய்யப்பட்ட 2 மாலத்தீவு பெண்கள் நஷ்டஈடு வழங்க உச்சநீதிமன்றத்திற்கு கோரிக்கை..

இஸ்ரோ கிரையோஜெனிக் இஞ்சின் தொடர்பான தகவல்களை வெளிநாட்டுக்கு வழங்கியதாக 1994 ஆம் ஆண்டு இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் மற்றும் மாலத்தீவை சேர்ந்த இரு பெண்கள் கைது

Read more