மணிப்பூரில் சீனரை திருமணம் செய்த பெண்ணின் வீட்டில் இருந்து 500 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டன

மணிப்பூரின் மோரே நகரின் ஒரு வீட்டில் இருந்து 500 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. மணிப்பூரில் உள்ள ஒரு பெண்ணின் வீட்டில் இருந்து 54 கிலோ

Read more