உ.பியில் புல்டோசர் நடவடிக்கைக்கு பயந்து சொந்த வீட்டையே இடித்து தள்ளிய ஆலம் சித்திக்..

புல்டோசர் நடவடிக்கைக்கு பயந்து தனது சொந்த வீட்டையே புல்டோசரால் இடித்து தள்ளிய சம்பவம் உத்திரபிரதேசத்தில் நடந்துள்ளது. புல்டோசர் பாபா என அழைக்கப்படும் சட்டவிரோதமாக கட்டியுள்ள கட்டிடங்களை உத்திரபிரதேச

Read more