இந்த நிதியாண்டு இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும்: உலக வங்கி

உலக வங்கி டிஜிடைலைசேசன் மற்றும் சர்வீசஸ் லெட் டெவலப்மென்ட் என்ற தலைப்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், இந்தியாவின் பொருளாதாரம் நடப்பு நிதியாண்டில் (2021-22) 8.3 சதவீதம் வளர்ச்சி அடையும்

Read more

இந்தியாவின் வளர்ச்சி நிலையானது.. இந்தியாவின் வளர்ச்சி மதிப்பீட்டை உயர்த்திய மூடிஸ்..

பொருளாதார மதிப்பீட்டு நிறுவனமான மூடிஸ் இந்த ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் வளர்ச்சி மதிப்பீட்டை எதிர்மறையில் இருந்து நிலையானது என மாற்றியுள்ளது. இது இந்தியா வளர்ச்சியை நோக்கி செல்வதை காட்டுகிறது.

Read more