மிராஜ் விமானங்களை வாங்குவதற்காக பிரான்ஸ் விமானப்படையுடன் இந்திய விமானப்படை ஒப்பந்தம்.. புதிதாக 350 போர் விமானங்கள்..

இந்திய விமானப்படை பிரான்சின் மிராஜ் ஏர் ஃப்ரேம்களை வாங்குவதற்காக பிரான்ஸ் நிறுவனத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் இந்திய விமானப்படையை நவீனப்படுத்த முடியும் என விமானப்படை

Read more