8 ஆண்டுகால சீனாவின் ஆதிக்கத்தை முறியடித்து நேபாள இராணுவத்திற்கு வெடிமருந்துகளை வழங்கும் இந்திய நிறுவனம்..

நேபாளம் 8 ஆண்டுகால சீன ஆதிக்கத்தை உடைத்து இந்திய தனியார் நிறுவனமான SSS டிபென்ஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து நேபாளம் இராணுவம் 2 மில்லியன் 5.56×45 மிமீ தோட்டாக்கள்

Read more