சீனாவுடன் எல்லையில் பதற்றம்.. இலங்கையுடன் போர் பயிற்சி மேற்கொள்ளும் இந்திய இராணுவம்..

இந்தியா இலங்கை இடையே எட்டாவது போர் பயிற்சி இலங்கையில் நடைபெற உள்ளது. பயங்கரவாத எதிர்ப்பு, இருநாட்டு இராணுவத்தினரிடையே உறவை மேம்படுத்துவது ஆகியவை இதன் நோக்கம் ஆகும். இந்தியா

Read more