சீனாவை விட்டு வெளியேறும் பெரும் நிறுவனங்கள்.. இந்தியாவில் கால்பதிக்கும் ஆப்பிள்..

சீனாவில் பெரும் நிறுவனங்கள் சீனாவை விட்டு வெளியேறி வருகின்றன. அமெரிக்கா சீனா வர்த்தக போர், அறிவுசார் சொத்து திருட்டு, ஹாங்காங் தன்னாட்சியை அழித்தது, உய்கூர் முஸ்லிம் மனித

Read more