மின்சார வாகனங்கள் உற்பத்திக்காக இந்தியாவில் 530 மில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்ய உள்ள ஹூண்டாய் நிறுவனம்..

தென்கொரியாவின் ஹூண்டாய் மோட்டார் நிறுவனம் இந்தியாவில் 2028 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஆறு மின்சார வாகனங்களை அறிமுகப்படுத்த 530 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீடு செய்ய உள்ளதாக அந்நிறுவனம்

Read more