மின் பற்றாக்குறையால் இருளில் மூழ்கிய பாகிஸ்தான்.. மக்கள் போராட்டம்..

பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்வாவில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதை அடுத்து நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் ஞாயிற்றுகிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். டோர்காம் எல்லைக்கு செல்லும் சாலையை மறித்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தை நடத்தினர். தினமும்

Read more