பாகிஸ்தான் கடற்பரப்பில் நுழைந்த இந்திய நீர்மூழ்கிகப்பல்.. பாகிஸ்தான் எதிர்ப்பு..

இந்திய நீர்மூழ்கி கப்பல் தங்கள் நாட்டு பகுதிக்குள் ஊடுருவியதாக பாகிஸ்தான் இராணுவம் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. பெரிஸ்கோப் மூலம் எடுக்கப்பட்ட அந்த வீடியோவில் நீர்மூழ்கி கப்பல் ஒன்று

Read more