எதிரி இலக்குகளை தாக்கி அழிக்கும் VL-SRSAM ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்தது DRDO

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (DRDO) திங்களன்று ஒடிசா கடற்கரையில் தரையில் இருந்து வான் இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் இரண்டு செங்குத்து ஏவுதல் குறுகிய தூர

Read more

போர் கப்பல்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய LRSAM ஏவுகணைகளை தயாரிக்க உள்ள DRDO..

பாதுகாப்பு துறையில் மேக் இன் இந்தியாவின் முயற்சிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பால் (DRDO) வடிவமைக்கப்பட்டு, BDL (Bharat Dynamics Limited) ஆல்

Read more

இந்திய கடற்படையை உளவுபார்க்க திட்டமா? இந்தோனேசியா அருகே கைபற்றப்பட்ட சீன நீர்மூழ்கி ட்ரோன்

இந்தோனேசியா அருகே கைப்பற்றபட்ட இந்த ட்ரோன்கள் இந்திய கடற்படையை உளவு பர்ப்பதற்காக சீனாவால் அனுப்ப பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. தென் சீனக் கடல் மற்றும் இந்தியப் பெருங்கடலுக்கு

Read more