உலகிலேயே முதன்முறையாக இந்தியாவில் ஹைப்பர்லூப்..? மும்பை-புனே வெறும் 20 நிமிடத்தில் பயணம்.

இந்தியாவில் விரைவில் விர்ஜின் ஹைப்பர்லூப் தொழிற்நுட்பம் வர உள்ளது. இதன் மூலம் பயண தூரம் விரைவாக குறையும். இந்தியாவில் இரண்டு வழித்தடங்களில் இந்த ஹைப்பர்லூப் வர உள்ளது.

Read more