பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஜெர்மனியில் போராட்டம் நடத்திய் பலுசிஸ்தான் மக்கள்..

பாகிஸ்தான் இராணுவத்தால் பலுச் மக்கள் வலுக்கட்டாயமாக கடத்தப்பட்டு காணாமல் போவதற்கு எதிராக ஜெர்மனியில் பலுச் தேசிய இயக்கம் போராட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தது. இந்த போராட்டம் அக்டோபர் 8

Read more