ஈரான், ஆர்மீனியா உருவாக்கிய பாரசீக வளைகுடா-கருங்கடல் போக்குவரத்து வழித்தடத்தில் இந்தியா..!

ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் ஹொசைன் அமீர் அப்துல்லாஹின் மற்றும் ஆர்மேனிய வெளியுறவு அமைச்சர் அராரத் மிர்சோயன ஆகியோர் யெரெவனில் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். சந்திப்பில் ஆர்மீனியா-ஈரான்-இந்தியா ஆகிய

Read more