இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலுக்கு எதிரான தளமாக இலங்கையை பயன்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டோம்: இலங்கை அதிபர் ராஜபக்சே

இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் எந்த ஒரு செயலையும் இலங்கையில் இருந்து செயல்பட அனுமதிக்க மாட்டோம் என இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே தெரிவித்துள்ளார். நான்கு நாள்

Read more