சீனாவின் பெல்ட் அண்ட் ரோட் திட்டத்திற்கு எதிராக களமிறங்ரும் ஐரோப்பிய யூனியன்..

சீனாவின் பெல்ட் அண்ட் ரோட் திட்டத்திற்கு எதிராக ஐரோப்பிய யூனியன் 300 பில்லியன் யூரோ அல்லது 340 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை முதலீடு செய்ய உள்ளதாக புதன்கிழமை

Read more