சீனாவின் ஜின்ஜியாங்கில் இருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்ய தடை.. கையெழுத்திட்டார் ஜோ பிடன்..

சீனாவில் நடந்து வரும் உய்கூர் முஸ்லிம்களின் இனப்படுகொலைக்கு எதிராக மற்றும் ஜின்ஜியாங் மகாணத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது. இதற்கான சட்டத்தில்

Read more