இலங்கையில் உணவு அவசரநிலை.. ரசாயன உரங்களுக்கு தடை..

இலங்கையில் இராசாயன உரங்களுக்கு இலங்கை அரசு தடை விதித்துள்ளது. இரசாயன உரங்களுக்கு பதிலாக கரிம உரங்களை பயன்படுத்த விவசாயிகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ரசாயன உரங்களை இறக்குமதி

Read more