பிரதமர் மோடியின் வாகனம் நிறுத்தப்பட்ட சிறிது தூரத்தில் பாகிஸ்தான் படகை கைப்பற்றிய BSF..

புதன்கிழமை பிரதமர் மோடியின் வாகனம் பஞ்சாபின் பெரோஸ்பூரின் மேம்பாலத்தில் விவசாயிகளின் போராட்டத்தால் நிறுத்தப்பட்டது. இந்த பாலத்தில் இருந்து 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்திய- பாகிஸ்தான் எல்லையில் பாகிஸ்தான்

Read more