பாக். ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்கான நிதியை 50% குறைத்த பாகிஸ்தான் அரசு..

2023-23 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டில் கில்கிட்-பால்டிஸ்தான் பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சிக்கான ஒதுக்கீட்டை 50 சதவீதம் வரை குறைத்தற்காக ஷாபாஸ் ஷெரீப் அரசை கிட்கிட்-பால்டிஸ்தான் முதல்வர் காலித் குர்ஷித் கடுமையாக

Read more