தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு.. அறிக்கை வெளியிட்டது ரிசர்வ் வங்கி..

ஜனவரி 14 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த வாரத்தில் நாட்டின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு 2.229 பில்லியன் டாலர் அதிகரித்து 634.965 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. இந்திய ரிசர்வ்

Read more