ஆசியாவில் தனது முதல் நிறுவனத்தை இந்தியாவில் அமைக்கிறது இன்ஜின் தயாரிப்பு நிறுவனமான பிராட் & விட்னி..

விமானம் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் என்ஜின்களின் வடிவமைப்பு, உற்பத்தி மற்றும் சேவை நிறுவனமான பிராட் & விட்னி நிறுவனம் ஆசியாவில் தனது முதல் மையத்தை இந்தியாவில் நிறுவ உள்ளதாக

Read more