சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன போர் விமானத்தை படையில் இணைத்த பாகிஸ்தான்..?

பாகிஸ்தான் சீனாவிடம் இருந்து வாங்கிய J-10C மல்டி ரோல் போர் விமானத்தை வெள்ளிக்கிழமை முறைப்படி விமானப்படையில் இணைத்தது. இந்த போர் விமானத்தை அறிமுகம் செய்யும் நிகழ்ச்சி பஞ்சாப்

Read more