சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையால் சீன நிறுவனங்களுக்கு எதிராக திரும்பும் ஆப்ரிக்க மக்கள்..

ஆப்ரிக்காவில் தற்போது சீன நிறுவனங்களுக்கு எதிராக ஆப்ரிக்க மக்கள் போராட தொடங்கியுள்ளனர். சீன நிறுவனங்கள் தங்கள் வளங்களை சுரண்டுவதாக மக்கள் கருதுகின்றனர். மேலும் சீன நிறுவனங்களை அவர்கள்

Read more