சீனாவின் கடன் பொறியில் சிக்கிய உகாண்டா.. தனது ஒரே சர்வதேச விமானநிலையத்தை இழக்கிறது..

சீனாவின் கடன் பொறியில் சிக்கிய நாடுகளின் பட்டியலில் விரைவில் உகாண்டா சேர உள்ளது. அந்நாடு சீனாவிடம் வாங்கிய கடனுக்காக தனது ஒரே சர்வதேச விமானநிலையத்தை சீனாவிடம் பறிகொடுக்க

Read more