ஆட்சி நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் மத்திய அமைச்சர்கள் தலைமையில் 8 குழு.. பிரதமர் மோடி திட்டம்..

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது அரசாங்கத்தின் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் 77 அமைச்சர்களை கொண்ட எட்டு குழுக்களை உருவாக்கி உள்ளார். இதன் மூலம் அரசு செயல்திறனில் வெளிப்படைத்தன்மை

Read more