ட்ரோன்களை அழிக்கும் ஆயுதத்தை உருவாக்கியுள்ள பிரான்ஸ்..

2018 ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தின் பரபரப்பான விமான நிலையங்களில் ஒன்று ட்ரோன் காரணமாக சுமார் 1,000க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களை ரத்து செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. மேலும்

Read more