பாதுகாப்பு துறையில் 351 பொருட்களை இறக்குமதி செய்ய அதிரடி தடை.. உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்ய முடிவு..

பாதுகாப்பு அமைச்சகம் புதன்கிழமை 351 துணை அமைப்புகள் மற்றும் உதிரி பாகங்களை இறக்குமதி செய்ய தடை விதித்துள்ளது. இந்த தடை அடுத்த ஆண்டு டிசம்பர் முதல் நடைமுறைக்கு

Read more